Meer info

Onze bijeenkomsten

We organiseren onze bijeenkomsten van september tot en met mei, telkens op de eerste en de derde zaterdag van de maand. Wanneer de geplande bijeenkomst op een feestdag valt, wordt de vervangdatum lang op voorhand aangekondigd in het clubblad “Ons Kompjoeterblad” en op de website van de club.

klokje

data

De vergaderingen starten steeds om 14u00 en eindigen omstreeks 16u00. Na de laatste vergadering van het seizoen in mei wordt de jaarlijkse ledenvergadering van de vzw gehouden.

computer

Onze agenda

De kalender van onze bijeenkomsten bestaat hoofdzakelijk uit thema’s uit de informaticawereld, maar soms wijken we wel eens af. Een uitstapje of een bezoek aan een bedrijf, een stadswandeling of een introductie tot de nieuwe stadsbibliotheek, het zijn maar enkele initiatieven die in het verleden genomen werden.

Ons verhaal

De vereniging bestaat uit computergebruikers die informatica gebruiken bij het invullen van hun hobby, die een ruime algemene interesse koesteren voor nieuwe zaken of die de opgenomen informatie verder kunnen gebruiken bij het uitoefenen van hun werk.

dialoog

Huiselijke sfeer

De huiselijke sfeer tijdens de bijeenkomsten zorgt er zeker voor dat er talrijke nieuwe contacten tussen computergebruikers wordt gelegd. Tijdens de pauze kan bij een kopje koffie kennis gemaakt worden met de interesses van de andere leden. Veelal de aanleiding om elkaar verder te helpen wanneer zich een vraag aanbiedt.

43fdd

Onze leden

We tellen al jaren een vaste kern van leden die al tientallen jaren lid zijn. De bijeenkomsten zijn dan ook telkens een prettig terugzien. De club telt leden uit zowal alle leeftijdscategorieën. Uiteraard vormen de veertigers en vijftigers de overgrote meerderheid.

ONTWIKKELEN

ONTWIKKELEN

De bijeenkomsten worden zo opgevat dat ze een aanzet geven om de opgedane kennis zelf verder ontwikkelen. De club kan rekenen op een tiental vrijwilligers en leden die geregeld hun kennis komen overdragen. Ze staan omwille van hun beroep dagdagelijks temidden hard- en software.

WAT WE DOEN

WAT WE DOEN

De bijeenkomsten staan elk op hun beurt los van elkaar. Zelden wordt tijdens twee bijeenkomsten louter theoretisch gewerkt op één bepaald onderwerp of thema. Geregeld wordt een onderwerp theoretisch benaderd waarop daarna een workshop rond het onderwerp georganiseerd wordt.

ONDERWERPEN

ONDERWERPEN

De onderwerpen van de bijeenkomsten worden gekozen door de leden zelf. Daarom wordt elk jaar een rondvraag gericht aan de leden. Op die manier stellen we onze kalender samen en wordt er gezocht naar lesgevers die het onderwerp onder de knie hebben.

MULTIMEDIALOKAAL

MULTIMEDIALOKAAL

We beschikken over een multimedialokaal waar alle voorzieningen aanwezig zijn. We beschikken over een projector, een geluidsinstallatie, een groot projectiescherm en wie het wil kan via zijn eigen laptop draadloos op het net.

LID WORDEN