Wat we doen

 

Image

 

ONTWIKKELEN

De bijeenkomsten worden zo opgevat dat ze een aanzet geven om de opgedane kennis zelf verder ontwikkelen. De club kan rekenen op een tiental vrijwilligers en leden die geregeld hun kennis komen overdragen. Ze staan omwille van hun beroep dagdagelijks temidden hard- en software.

Image

 

WAT WE DOEN

De bijeenkomsten staan elk op hun beurt los van elkaar. Zelden wordt tijdens twee bijeenkomsten louter theoretisch gewerkt op één bepaald onderwerp of thema. Geregeld wordt een onderwerp theoretisch benaderd waarop daarna een workshop rond het onderwerp georganiseerd wordt.

Image

 

INFORMATIE

De lesgever probeert elke les te illustreren met een leidraad op papier. Meestal is deze informatie ook terug te vinden op de website van onze vereniging.

Image

 

ONDERWERPEN

De onderwerpen van de bijeenkomsten worden gekozen door de leden zelf. Daarom wordt elk jaar een rondvraag gericht aan de leden. Op die manier stellen we onze kalender samen en wordt er gezocht naar lesgevers die het onderwerp onder de knie hebben.

 

 

Image

 

MULTIMEDIALOKAAL

We beschikken over een multimedialokaal waar alle voorzieningen aanwezig zijn. We beschikken over een projector, een geluidsinstallatie, een groot projectiescherm en wie het wil kan via zijn eigen laptop draadloos op het net.

 

 

Image

 

DUUR BIJEENKOMSTEN

De lesgever probeert elke les te illustreren met een leidraad op papier. Meestal is deze informatie ook terug te vinden op de website van onze vereniging.